DREPT
penal

Avocații specializați în materie penală asistă și reprezintă clienții în fața organelor de urmărire penală precum și în litigiile de drept penal. Infracționalitatea comercială a devenit o constantă a practicii SUCIU & Asociații.

Energie și
resurse naturale

Energia verde a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, proiectele energetice fiind de mare interes pentru investitorii atrași de facilitățile fiscale oferite. SUCIU & Asociații a reprezentat atât dezvoltatori cât și investitori în tranzacții privind proiecte fotovoltaice sau eoliene.

ACHIZIțII
PUBLICE

Procedura achizițiilor publice presupune consilierea de specialitate atât în faza de atribuire a contractelor de achiziție publică, cât și reprezentarea în contestațiile formulate împotriva rezultatului procedurii.